Hakkımızda

SYS Danışmanlık Kurumsal Verimlilik, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yönetim konularında hizmet veren bir danışmanlık kuruluşudur.

Yalın, Uygulanabilir ve Sürdürülebilir Çözüm Önerileri

2001 yılında kurulan SYS çözüm önerilerinin yalın, uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasına özen göstermektedir. SYS, Uzman kadroları ile her işletme için özel sistemler, çağdaş uygulamalar ve uygun stratejiler belirlemeyi, kurumların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmeyi ve onlara uzmanlık alanına giren konularda yeni ufuklar kazandırmayı ilke edinmiştir. SYS’nin uzmanlık alanı; kurumların hedeflerine etkin bir biçimde ulaşmaları için ihtiyaç duydukları değişimi yaratacak ve sürdürecek sistemlerin kurulması konusunda çözümler inşa etmektir. SYS, İnsan Kaynakları Yönetiminin bir “yönetim tarzı” olduğuna ve bütün yönetimin katılımı ve desteği ile gerçekleştirilebileceğine inanır. Bu nedenle, İnsan Kaynakları Yönetimine Stratejik Yaklaşılması gerektiğinden yola çıkarak , projelerinde dikkati insana” çekerek şirket hedefleri ile kişisel performans arasındaki ilişkiyi esas alır.

SYS, müşterilerinin Yetkinliğe Dayalı Bütünleşik İK Yönetim Sistemi geliştirmelerine yardımcı olacak projeler üstlenir. SYS danışmanlık hizmetlerini yerine getirirken gereksinim duyduğu konularda her biri kendi alanlarında uzmanlıklarını kanıtlamış olan bireyler ve yurtiçi - yurt dışı kurumlar ile Stratejik Ortak olarak işbirliği içerisinde çalışır. SYS Danışmanlık çıkar çatışması olan durumlarda hizmet vermemektedir. SYS Danışmanlık kurulduğu 2001 yılından bu yana insan kaynakları yönetimi alanında yoğunlaşmış ve önde gelen bir futbol kulübümüzden finans kurumlarına, üretimden hizmet sektörüne kadar farklı müşterilere İnsan Kaynakları ve Kurumsal Verimlilik konularında danışmanlık hizmeti vermiştir. SYS Danışmanlık 125 danışmanı ile birlikte, 10,000’i aşkın yönetici ve çalışanın yetkinlik bazlı değerlendirilmesini gerçekleştirerek Türkiye’nin en büyük değerlendirme merkezi uygulamasında yer almıştır. SYS Danışmanlık’ın ortakları Türkan Kara ve Beşir Özmen 30 yılı aşan deneyimlerini ve uzmanlıklarını müşterileri ile paylaşmaktadırlar.

Değerlerimiz

 • Tam gizililik, dürüstlük ve şeffaflık
 • Sonuç odaklılık
 • Kurumlara özel strateji ve hizmetler
 • Müşterilerle tam işbirliği ve bilgi paylaşımı
 • Üstlenilen projenin ötesinde değer yaratma

Neden SYS?

 • Çözüm önerilerimizin yalın, uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasına özen gösteririz.
 • Kısa sürede belirgin değişiklik yaratırız.
 • Organizasyonel problemleri teşhiste ve kuruma özel çözümler önerme/uygulamada uzmanız.
 • Müşterimizin faaliyet ve problemlerinin detaylı incelenmesine dayanan sistemik çözümler öneririz. Çözümlerimiz asla izole çözümler değildir.
 • Sürdürülebilir değişim yaratmayı önemseriz – projenin ilk gününden itibaren bilgi, beceri ve yetkinlik transferini gerçekleştirmeye başlarız.
 • Sistemik teşhisle ortaya koyduğumuz meselelerin çözümüne yönelik yarattığımız değişimin ölçülmesini arzu ederiz.
 • Sadece uzman kişilerle çalışırız.
 • Çıkar çatışması olabilecek durum ve konularda hizmet vermeyiz.

Ortaklarımız

Türkan Kara
turkankara

Türkan Kara Cibali Kız Lisesinde aldığı eğitimi takiben ,Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden 1975 yılında mezun oldu. Evli ve bir kız çocuğu (Hazal) annesidir.

1975 yılında Formplast A.Ş. de Personel Yöneticisi olarak iş hayatına atıldı. Daha sonra 1 yıl Balkan Motor A.Ş.’ de ve 7 yıl Pro-Ser A.Ş. (BSH Profilo Servis Hizmetleri A.Ş.) Personel Yöneticisi olarak çalıştı. 1982-1984 yılları arasında Profilo Holding A.Ş.'yi temsilen , MESS’e üye iş yerlerindeki beyaz yakalı elemanların iş değerlendirmesi projesinde görev aldı.

1984 yılında bankacılık sektörüne geçti. Impexbank A.Ş. ve Koçbank A.Ş. de İnsan Kaynakları ve Eğitim işlevlerini yönetti. Bankanın büyüme ve değişim sürecinde önemli projeleri hayata geçirdi.
1998 yılında danışmanlık sektörüne geçti. YES Consultraining ‘de Genel Müdürlük yaptı. Bu görevinin yanısıra İnsan Kaynakları Projelerinde Danışmanlık hizmeti verdi.

Nisan 2001 de SYS Danışmanlığı kurdu. 2005 yılında arkadaşı Beşir Özmen'le ortak oldu.

İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinin Üst Yönetimin stratejik ortağı olması gerektiğine inandı ve çalıştığı kurumlarda bu düşüncesini hayata geçirdi.

Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Folklor Kurumu, PWN Türkiye ve Türkiye Personel Yönetimi Derneğinde (Peryön) üyesidir. Bu dernekte Genel Sekreter, Denetim Kurulu Başkanlığı ve Etik Kurul Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Beşir Özmen
besir

Beşir Özmen , Darüşşafaka Lisesindeki eğitimini takiben, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünü 1979 yılında bitirdi. Evli ve iki erkek çocuk (Can ve Deniz) babasıdır.

1980 yılında Gazi Üniversitesinde İngilizce okutmanlığına başladı. 1983-2005 yılları arasında bankalarda Müfettiş Yardımcılığından başlayarak Genel Müdür Yardımcılığına kadar değişik görevlerde bulundu. Dış işler Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü, İnsan Kaynakları / İç Hizmetler / İnşaat Emlak / Reklam ve Halkla ilişkiler alanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

1995 yılından bu yana insan kaynakları konusunda sorumluluklar aldı, değişik büyüklüklerdeki işletmelerde değişim, büyüme, küçülme, birleşme projelerinde yönetim ekipleri içinde bulundu.

2005 yılında SYS Danışmanlık firmasına ortak oldu. Arkadaşı ve ortağı Türkan Kara ile birlikte çalışıyor.

2006 yılında The Coaches Training Institute (CTI) tarafından verilen ve International Coaching Federation (ICF) tarafından akredite edilen 116 saatlik eğitimi tamamladı. Yine 2006 yılında CINLP (The Centre for Integrative NLP) Master Trainer Ralph Watson'dan 2006 Ocak – Haziran döneminde eğitim alarak Certified NLP Coach unvanını aldı.

Darüşşafaka Cemiyeti, ICF ve Türkiye Personel Yönetimi Derneğinde (Peryön) Üyesidir. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunda Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Danışmanlarımız

SYS Danışmanları kariyerlerinde üst ve orta yönetim kademelerinde görev almışlar ve bir kısmı kişisel olarak küçülmenin olumsuz etkilerini yaşamışlardır. Her iki ortak Türkan Kara ve Beşir Özmen kritik küçülme ve birleşme süreçlerini yönetmiş ve bu süreçlere liderlik yapmışlardır.

Hizmetlerimiz ve Ürünlerimiz

Kurumsal Verimlilik

 • Kurumsal Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedeflerin Belirlenmesi
 • Stratejik Planlama
 • Kurumsal Değişim Yönetimi
 • Kültürel Değerlendirme ve Bütünleştirme
 • Birleştirme Ve Satın Almalarda Kültürel Bütünleştirmenin Sağlanması
 • Hızlı Büyümenin Yol Açtığı Kültürel Sorunların Etkilerinin Kontrolü
 • Performans Yönetimi
 • Liderlik ve Yönetim
 • Yeni Lider Uyumu
 • Yeni Takım Oluşturma
 • Konu Bazlı Takım Çalışması

Yetkinliğe Dayalı - Bütünleşik İK Sistemleri

 • Yetkinlik Modeli Kurulması
 • Seçme ve Yerleştirme
 • Kariyer Planlama
 • Yedekleme Planlaması
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Performans Yönetimi
 • Yetkinliklerin Değerlendirme Merkezi Uygulamasıyla Değerlendirilmesi

Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi

 • Kurumlara özel tasarım ve uygulama
 • Davranışın, çoklu girdilerle standart biçimde değerlendirilmesi
 • Birden fazla eğitilmiş gözlemci ve tekniğin kullanılması
 • Davranışlarla ilgili değerlendirmeler, büyük ölçüde, özel olarak geliştirilmiş simülasyonlar kullanılarak yapılır
 • Bu değerlendirmeler değerlendiriciler tarafından veya istatistiki yöntemlerle bütünleştirilir

Kariyer Geçiş Danışmanlığı (Outplacement)

Adaya Özel Hizmet

Kıdemli SYS Danışmanları adayların iş piyasasına mümkün olan en hızlı ve hazırlıklı biçimde girebilmeleri için kendi becerilerini, güçlü yanlarını değerlendirmelerinde destek verir

Süreç Boyunca Kişisel Hizmet

Bu kritik kariyer geçiş sürecinde kişisel desteğin çok önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Çok sayıda aday için bu yaşamsal bir öneme sahiptir

İlişkiler Adayların Hizmetinde

SYS Danışmanlık’ın adaylara sunduğu grup çalışmaları bir veya iki günlük çalıştaylar şeklindedir. Müşterilerimize özel Kariyer Geçiş Danışmanlığı hizmetlerimizle ilgili ayrıntılı bilgiler sunmaktan memnuniyet duyarız.

Kariyer Geçiş Danışmanlığı Hizmetleri
Kariyer Değerlendirme
Adayların yetkinlik, beceri, deneyim, endüstri ve coğrafya tercihlerini dikkatle değerlendirmekteyiz. Adaylar değişik araçlarla (testler, mülakat vb.) değerlendirmeye tabi tutulmaktadırlar. Kişiselleştirilmiş geribildirim ve koçluk yoluyla adaylara gerçekçi kariyer beklentileri oluşturmada yardımcı olmaktayız.
Özgeçmişlerin Hazırlanmasi ve Müzakere Becerileri
Adaylara özgeçmiş ve sunum mektuplarının hazırlanmasında yardımcı olmaktayız. Adaylarımıza mülakat teknikleri ve müzakere becerileri konusunda da eğitimler verilmektedir. Adaylarımız bunların yanı sıra vücut dili ve sunum becerileri eğitimleri de almaktadırlar.
Alternatif Kariyer Yolları
Yeni iş bulmak için yararlı kaynaklara ulaşmada adaylara güçlü bir destek sunmaktayız. Adaylarımız stratejik ortağımız My Executive firmasından kapsamlı destek almaktadırlar.
Kendi İşini Kurma ve Emeklilik Alternatifleri
Kendi işlerini kurmak veya emekli olmak isteyen adaylara da kapsamlı bir hizmet sunmaktayız.
Hizmet Seçenekleri

Üst Düzey

SYS Danışmanlık üst düzey yöneticilerin deneyim, ilgi ve alternatiflerini ve kariyer/ yaşam amaçlarını değerlendirerek kişisel kariyer geçiş stratejilerinin planlanması ve sürecin uygulanmasında destek sağlar. Gereksinime göre yapılandırılan ve süreç tamamlanana kadar süren altı,ve oniki aylık programlarımız bulunmaktadır.

Yöneticiler

Kariyerinin geçiş döneminde Yöneticilere kişiye özel hizmet sunmaktayız. SYS Danışmanları bu hizmeti birebir veya küçük gruplar halinde vermektedirler.

Grup Çalışmaları

SYS Danışmanlık’ın adaylara sunduğu grup çalışmaları bir veya iki günlük çalıştaylar şeklindedir. Müşterilerimize özel Kariyer Geçiş Danışmanlığı hizmetlerimizle ilgili ayrıntılı bilgiler sunmaktan memnuniyet duyarız.

İletişim

Something went wrong... Unable to load map.